Garancijski pogoji
Garancijski pogoji

Splošni garancijski pogoji

Garancijski pogoji


Ustanovitev v letu 1969
Ustanovitev v letu 1969

Družba Sencor je bila ustanovljena leta 1969 na Japonskem. Danes nudi SENCOR čez 1000 vrst izdelkov v šestih skupinah in to v več kot 55 državah.

Več o družbi Sencor

 


Dodatki
Dodatki

 

Dodatki


ODSTRANJEVANJE RABLJENIH ELEKTRIČNIH IN ELEKTRONSKIH NAPRAV

NAVODILA ZA ODSTRANJEVANJE RABLJENE EMBALAŽE ZA PAKIRANJE

Odstranite odpadni embalažni material na za to namenjenem javnem zbirnem mestu za odlaganje odpadkov.

ODSTRANJEVANJE RABLJENIH ELEKTRIČNIH IN ELEKTRONSKIH NAPRAV

Ta simbol na izdelku, njegovih dodatkih ali embalaži pomeni, da se izdelek ne smatra kot gospodinjski odpad. Prosimo, da za izdelek odložite na ustreznem zbirnem mestu za elektronske in električne odpadke. V nekaterih državah Evropske unije in evropskih državah nečlanicah lahko izdelek tudi vrnete vašemu prodajalcu, če kupite enakovredno napravo. Pravilno odstranjevanje takih odpadnih materialov ohranja dragocene naravne vire in prispeva k preprečevanju negativnih vplivov na okolje in človekovo zdravje. Za najbližjo mesto za odlaganje teh vrst odpadkov se lahko pozanimate pri vašem lokalnem komunalnem podjetju. Neustrezno odlaganje teh vrst odpadkov je lahko v nasprotju z nacionalnimi predpisi in s tem predmet kazenskih sankcij.

Za poslovne subjekte v Evropski uniji
Če želite odstraniti odpadno elektronsko ali električno napravo, se za ustrezne informacije obrnite na vašega prodajalca ali dobavitelja.

Odstranjevanje v državah zunaj Evropske unije
Če želite odstraniti odpadni izdelek, si pridobite ustrezne informacije pri organih lokalne skupnosti ali pri vašem prodajalcu.

Ta izdelek ustreza vsem temeljnim predpisom iz zakonodaje EU, ki se nanašajo nanj.

Pridržujemo si pravico do spremembe v besedilu, obliki in tehničnih specifikacijah brez predhodnega obvestila.